dijous, 11 de febrer de 2016

pau


Forma: Rectangular amb una cara dins i arbres al fons.


Contingut: Representa l'unió de l'home i la natura


Codis objectuals: Els arbres


Codis gestuals: Una mica de txuleria


Codis de color: Molts colors i molt variats


Codis d'il·luminació: Iluminació difosa


Codis de composició: Recte


Codis d'angulació de càmera: A la mateixa alturaautoretrat


Forma: Rectangular amb una cara dins.


Contingut: Representa les dues cares de l'home


Codis objectuals: No hi ha


Codis gestuals: Expressió seria


Codis de color: Negre


Codis d'il·luminació: Il·luminació dura


Codis de composició: Recte


Codis d'angulació de càmera: A la mateixa altura